Köttet från Gellsbo Hereford är ekologiskt producerat helt enligt KRAVs regelverk och är veterinärbesiktat och hängmörat. Djuren har fått gå ute och beta i hagar vars växter ger en god smak, under vintern äter de bara foder som vi själva odlat. Djuren slaktas vid ett mindre slakteri i Huddunge bara 2,5 mil från gården. Våra kor hjälper till att hålla det gamla kulturlandskapet öppet som bevarar rödlistade arter och bidrar till en rik biologisk mångfald i hagar och ängar. Naturbeteskött är kött från djur som har betat på så kallade naturbetesmarker, d.v.s. hagmarker och strandängar som inte plöjts, konstgödslats, dränerats eller såtts. Naturbetesmarkerna fungerar som kolsänkor eftersom växternas rötter binder koldioxid i marken. Markerna är också viktiga eftersom de består av ett stort antal olika växtarter där insekter, fjärilar och vilda djur och fåglar trivs. Betande djur är nödvändigt för att bevara dessa marker och förhindra att de växer igen.

Kött från djur som föds upp på naturbete och gräs innehåller dessutom en bättre sammansättning av fettsyror jämfört med kött från djur som föds upp på kraftfoder. Detta gör även att köttet är extra smakrikt och håller en hög kvalitet som uppskattas av kräsna matlagare och kockar.

2013 började vi sälja vårt naturbeteskött till  PriMaten i Uppsala.
Mer info om Restaurang PriMaten
HÄR