Gården Grellsbo
Är en mycket gammal boplats, utgrävningar har visat att platsen befolkades under yngre stenåldern för 4000 år sedan. Under 1600-talets första hälft ägdes gården av riksrådet Gabriel Bengtsson-Oxenstierna för att år 1641 ingå i ett byte med Uppsala Universitets Akademien. Med Akademien som ägare delades gården upp på två brukare. Sedan 1990 ägs Grellsbo av bröderna Mats och Bo Larsson med familjer. De gamla betes-hagarna har bevarats och där finns ett antal rödlistade arter varav några
är väldigt sällsynta
.

loading...

Gamla bilder från gården

Företaget
Produktionen bedrivs med jordbruk och entreprenad. Jordbruket har en avelsbesättning med Hereford som startades av brödernas föräldrar redan år 1971.

Idag består besättningen av ca 80 kor samt ungdjur för egen rekrytering och försäljning.
Betesarealen uppgår till 220 ha, mest naturbeten. Åkerarealen är 160 ha samt 30 ha skog. Djuren är uppdelade i 8 grupper som betar på olika platser, som längst 4,5 mil från gården.
Entreprenadtjänster utförs med gårdens maskiner.


Produktionen bedrivs sedan 2002 ekologiskt enligt KRAVs regelverk. Vi är medlemmar i LRF, Svenska Herefordföreningen, Östra Svealands Köttklubb samt Ekologiska Lantbrukarna. Vi samarbetar bl.a. med Upplandsstiftelsen och
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet.


Vår filosofi
Att bibehålla historiskt viktiga odlingslandskap med hjälp av harmoniska djur som producerar kvalitetskött på naturbeten i Uppland.

Bröderna Mats och Bo Larsson mitt i kohagen. De är femte generationen i släkten som driver jordbruk i Grellsbo.

Nu levererar vi till Josefssons Lanthandel

En trevlig liten affär i Uppsala som erbjuder delikatesser från Sveriges alla hörn. Vi fick möjlighet att presentera oss och berätta mer om vår produktion en solig torsdag. Så här såg det ut när Bo grillade utanför butiken och träffade nyfikna kunder.