KRAV-certifieringens mervärden


Bra miljö med kretsloppstänkande
KRAV-godkänt jordbruk bygger på kretsloppstänkande med hög självförsörjningsgrad av foder och gödsel. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas. KRAV har regler som ytterligare minskar klimatpåverkan.

God djuromsorg
Djur i KRAV-godkänd produktion ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Ekologiska köttraskalvar diar den första tiden, men har också alltid tillgång till gräs och klöver, så kallat grovfoder. Grovfodret kan vara torkat till hö, ensilage (konserverat gräs) och klöver eller helt enkelt gräs, klöver och örter som djuren betar när den går ute i hagen. I all ekologisk köttdjursuppfödning är grovfoder det huvudsakliga fodret.

God hälsa
KRAV-mat är ärligare mat utan onödiga tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare, genmodifierade organismer (GMO) eller konstgjorda färgämnen. 

Socialt ansvar
En produkt kan inte KRAV-märkas om det förekommer brott mot mänskliga rättigheter eller social orättvisa i samband med produktionen. KRAV-företag får till exempel inte använda ofrivillig arbetskraft eller agera diskriminerande.

KRAV är mer än den EU-ekologiska märkningen
EU har regler för vad som är en miniminivå för ekologisk produktion, så kallad EU-ekologisk märkning. KRAV har mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-ekologisk märkning.